Meny
Gå til forside
Gå til saloversikt
Tursal
Barokksal
Pakksal
Utstyr

 

   
   

Tursal

Tursalen er utviklet gjennom prøving og feiling siden 2002. Den har vært gjennom mange utviklingstrinn, og bærer i seg elementer fra mange salptyper. Det er særlig westernsalen og den gamle norske militære mannskapssalen som som en kan se tydelige trekk fra.

Siden den er basert på et prinsipp som gjør at den beveger seg med hesten, har det vært nødvendig å utvikle en konstruksjon som tåler bevegelse. Mange av de klassiske metodene for salprodusjon er derfor ikke brukbare for denne saltypen.

Det har vært lagt vekt på at putene ned mot hesten skal være så store som mulig, og at vektfordelingen skal være så jevn som mulig. Konstruksjonen gjør at panelene på hver side av ryggraden vrir seg etter hestens form. Derved utnyttes hele arealet til putene. Samtidig medfører denne konstruksjonen at samme sal passer mange hester.

Det er valgt å gi setet en åpen form uten mye stopp. For- og baksvissel er laget ganske høye for å gi god støtte ved ridning i bratt lende. Forsvisslens "bøyleform" gir godt grep for de som ønsker å ha noe å gripe fatt i.

Stigbøylefestet er plassert slik at fremmer en loddrett sits, samtidig som det er lett å reise seg å stå i feltsits.

Salen er godt utstyrt med festeringer for utstyr.

------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakksal

Pakksalen består av en rustfri stålramme, to sidekapper, og seletøy.

Stålrammen har to kroker på hver side slik at det kan henges pakk-kasser eller annet der. Gjordene er festet i stålrammen, går gjennom styringer nede på siden av sidekappene og sepennes i gjordplaten. I forkant er det på hver side festet en D-ring til fortøyet. I bakkant er det feste for halestropp. Konstruksjonen gjør at det er enkelt å surre fast en topplast til stålrammen.

Sidekappene har lær ytterst og skinn inn mot hesten. Øverst er det en fleksibel bom med puter ned mot ryggen. Den fleksible bommen er laget etter samme prinsipp som er benyttet i Tursalen. Mellom stålrammen og sidekappene er det på hver side, et ledd forran og et ledd bak. Dette gjør at puter og sidekapper legger seg etter rygg og side til hesten uansett om den er smal eller bred. Nedover i sidekappen er det et 10mm filtlag mellom læret ytterst og skinnet inn mot hesten.

Seletøyet består av baksele, fortøy og gjordplate. Bakselen leveres med ryggstropp og oppholdsstropper og spennes fast i en firkantring i bakkant av sidekappen. Fortøyet spennes fast til hver side av stålrammen og med en krok ned i en D-ring i forkant av gjordplaten. Gjordplaten har tre spenner på hver side. En til hver av gjordene og en til en stropp som holder pakkasser eller annen last stødig inn mot hesten.

Som et tillegg kan det leveres to 40 liters pakk-kasser til salen. Dette er solide kasser laget i kraftig plast. Åpningen er på toppen og er dekket av et lokk som er spent fast. Kassene leveres med en sikkerhets-stropp som spennes mellom to D-ringer øverst på kassene. Den er der for å hindre at kassene vil falle av hvis de av en eller annen grunn, utilsiktet skulle ble løftet av krokene de henger i.

Pakksalen har vært brukt på lange turer med 20-25 kg i hver kasse og ca 10kg som topplast. Den ligger svært stødig på hesten.

------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Barokksal

 
   

Utstyr